Програмата на ЧДГ "Мечтател"

Екипът на ЧДГ “Мечтател” се състои от професионалисти с опит в сферата и желание да
правят ежедневно вашите деца щастливи – да стимулират мисленето им, да ги насърчават
да ценят красивото и доброто.

ВремеДействие
08:00-8:40 ч. Прием
08:40-9:00 ч. Закуска
09:00-10:30 ч. Обучителен процес, английски език и допълнителни дейности
10:30-10:40 ч. Плодова закуска 15:30-16:00 ч. Следобедна закуска
10:40-11:10 ч. Игра
11:10-12:20 ч. Разходка в парка
12:30-13:00 ч. Обяд
13:00-13:30 ч. Подготовка за сън
13:30-15:30 ч. Следобеден сън
10:30-10:40 ч. Плодова закуска 15:30-16:00 ч. Следобедна закуска
16:00-17:00 ч. Английски език и допълнителни дейности
17:00-18:00 ч. Изпращане на децата

Документи, необходими при постъпване в детската градина

• Копие от Акта за раждане на детето.
• Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
• Изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
• Изследване на кръв и урина, направени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
• Здравен картон и имунизационен паспорт с нанесени данни от личния лекар за имунизационния статус на детето.

Списък с необходими вещи при постъпване в детската градина