Програмата на ЧДГ "Мечтател"

Екипът на ЧДГ “Мечтател” се състои от професионалисти с опит в сферата и желание да
правят ежедневно вашите деца щастливи – да стимулират мисленето им, да ги насърчават
да ценят красивото и доброто.

Документи, необходими при постъпване в детската градина

• Копие от Акта за раждане на детето.
• Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
• Изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
• Изследване на кръв и урина, направени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
• Здравен картон и имунизационен паспорт с нанесени данни от личния лекар за имунизационния статус на детето.

Списък с необходими вещи при постъпване в детската градина